بعضی روزا روزت نیست!!!

 

من به این اعتقاد دارم که بعضی روزها روز من نیست، مثل همین دوشنبه پیش،روز اول کلاس زبانم بود دو ماه توی waiting بودم بالاخره قرار بود شروع بشه،خلاصه اول صبحی توی گرما اشتباه از ماشین پیاده شدم و مجبور شدم پیاده راهو پیدا کنم ،رفتم سر کلاس باذوق و شوقی مثال نزدنی ،معلوم شد شاگرد کلاس فقط بنده هستم خب استاد اومد واااای نگم براتون، دیدین از همون لحظه  اول از یکی بدتون میاد دقیقا همون حس واسه من اتفاق افتاد سه ساعت کلاس عین جهنم!!!

به هر بدبختی بود گذشت اومدم بیام خونه سوار تاکسی شدم توی تاکسی هم با یکی از مسافرای اقا بحثم شد و تا شب این روال سلسله وار ادامه داشت

بله بعضی روزا روزت نیست قبول کن

4 Comments

  1. ربولی حسن کور ژوئن 26, 2017
    • دکتر دلژین جولای 5, 2017
  2. arefe جولای 2, 2017
    • دکتر دلژین جولای 5, 2017

Leave a Reply