سرزمین چند شوهری!!!

 

تا این زمان تبت* تنها کشوری است که در آنجا بعضی از زنان چند شوهر قانونی دارند و این کار را به اصطلاح علمی Polyandry می نامند

* (( تبت سرزمین مقدس بوداییان در آسیای مرکزی ست. پایتخت آن لهاسا است .

این سرزمین را روحانیان بودایی اداره می کنند و حکومت در دست دالایی – لاما (روحانی اعظم ) است .))

 

برای این قانون دو دلیل وجود دارد :

دلیل اول : پدری که چهار فرزند پسر دارد ، یکباره یک دختر را به عقد چهار پسرش در می آورد و البته طبق قراردادی که دارند زن مذبور هر شب یا هر هفته را با یکی از برادران بسر می برد ،
با این کار اولا پدر اجازه نمی دهد که اساس خانواده اش گسیخته شود بلکه بالعکس وجود زنِ واحد، سبب اتحاد آنان می گردد و همه پروانه سان دور یک چراغ پرواز می کنند ، ثانیا ثروت پدر که از همه مهمتر است پراکنده نمی شود و به هدر نمی رود !

دلیل دوم : اگر همان پدر در مدت یکسال چهار دختر را برای چهار فرزندش عقد کند و زنان مذبور جداگانه باردار شوند ، در مدت یکسال یک خانواده چهار نفری ، دوازده نفر خواهد شد . اما چون زمین تبت زیاد حاصلخیز نیست و مواد غذایی محدود است ، می کوشند که از تولید نسل تا جائیکه مقدور می باشد جلوگیری کنند و با این کار جمعیت تبت را همیشه به همان اندازه ای که هست حفظ کنند .

*** فرزندی که از یک زن واحد بوجود می آید، مال کدام برادر است ؟

اولاد اول به برادر بزرگتر تعلق خواهد داشت و به همین قیاس فرزندان بعدی به برادران کوچکتر خواهد رسید. بچه ها به ترتیب تعلق به برادر بزرگتر پدر و به بقیه عمو میگویند.

 

منبع : ویکیپدیا – تالار گفتگوی پزشکان و دندانپزشکان