عشق قبل ازدواج …عشق بعد ازدواج

دیروز داشتم با R صحبت میکردیم راجع به عشق قبل و بعد ازدواج…که چه فرقهایی باهم دارن

خب قبل ازدواج چون دو نفر هنوز مال هم نشدن شاید بیشتر از نوع غریزی باشه … واسه رسیدن به هم له له میزنن…ولی مهم اینه که وقتی بهم رسیدن عشق چه صورتی پیدا کنه؟ وقتی ازدواج کردن و رفتن زیر یه سقف عشق چه تغییری میکنه؟

میخوام یه نظرخواهی از همه خوانندگان وبلاگم درباره این موضوع داشته باشم…چه افراد متاهل که این تجربه رو دارن…چه افراد مجرد که چه فکری راجع به این موضوع دارن…لطفا توی این بحث شرکت فعال داشته باشین تا همه ما بتونیم به یه نتیجه گیری خوب و مثبت برسیم

ممنونم از همه خوانندهای خوب وبم…دوستتون دارم Heart Heart Heart