دسته: عمومی

تصمیم های مهم!

من کلا ادم گرفتن تصمیم مهم هستم در واقع خوب تصمیم میگیرم ولی به عمل نمیرسه ۹۰درصد…شاید هم بشه گفت “آدم هزار راه نصفه رفته” هستم ، یعنی خوب …